Anti Snoring Blend

Aromaterapi

Aromaterapi är en gemensam benämning på olika sätt att använda essentiella oljor. De används först och främst vid massage, men också till bad, kompresser, inhalation osv. Terapeuter hävdar att oljorna verkar både fysiskt och psykiskt, och att de bidrar till att förbättra balansen hos patienten.

Aromaterapin är idag införlivad med skolmedicinen i flera länder. I Frankrike är det vanligt att läkare skriver ut aromaterapeutiska blandningar som patienten får färdigblandad på apoteket. Tandläkare har använt essens av kryddnejlika i sina behandlingar ända fram till idag. Aromaterapi har också gjort insteg på en lång rad sjukhus i England.

Beskrivning av behandlingsformen

Aromaterapi är mest känt genom massage, och det är en behaglig, avslappande och regenererande behandlingsform. Andra användningsområden för essentiella oljor är bad, kompresser, gurgling, inhalation osv. Aromaterapi kan också användas på djur.

Vad terapierna används till

Behandling som utförs av norska och svenska aromaterapeuter är för det mesta förebyggande. Aromaterapi används ofta av ”friska” människor med stressartade symptom. Men swe_aromaterapi och massage används också på personer med problem och tillstånd som diagnosticerats av läkare eller analyserats av alternativmedicinare. Olika grupper kan behöva olika behandling: idrottare, barn, äldre, gravida, olika yrkesgrupper, fysiskt eller psykiskt funktionshindrade.

Förklaring

Benämningen essentiell olja syftar på det växtmaterial som används i swe_aromaterapi. Ordet essentiell betyder ”mycket väsentlig” och pekar på essensens betydelse för växtens livskraft. Det hävdas att livskraften har väsentlig betydelse för oljans terapeutiska effekt när den används på människor. Eteriska oljor är flyktiga och förångas, medan beteckningen aromatiska oljor syftar på att oljorna har stark arom eller doft. Sammansättningen av de organiska doftämnena i den essentiella oljan i olika sorters växter är avgörande för vilken effekt den enskilda oljan har.

De organiska essenserna finns i olika mängder och olika delar av växten. Av en del växter behövs 1000 kilo kronblad för att få ett kilo.

bestilling@snorkefri.no

Har du frågor, var vänlig kontakta oss på: post@snorkefri.no

prodAd